C Bm

کاش راه دوری بین ما بود

 

D Em

کاش سرنوشت ما جدا بود

 

C D

از تو فکر من رها بود

 

Bm C

گر ندیده بودمت ای یار

 

C Bm

عشق دیدی خانه ات خراب است

 

D Em

عشق هرچه گفته ای سراب است

 

C D

این چه حق انتخاب است

 

Bm C

که ندارم خبر از دلدار

 

D Em

تو همانی که رگ خواب مرا میدانی

 

C D

تو همانی که به درد دل من درمانی

 

Bm C

باورت کردم و گفتی تا ابد میمانی

 

D Em

دیدی آخر که تو رفتی و من این جا ماندم

 

C D

دیدی آخر که ز پرواز دلت جا ماندم

 

Bm C

تنها یار بی کسی ها دیدی تنها ماندم

 

C Bm

دل توبه کردی و شکستی

 

D Em

دل با چه رویی عاشق هستی

 

C D

تو امید هر که بستی

 

Bm C

رفت و آخرش شدی تنها

 

C Bm

من یک غم ادامه دارم

 

D Em

من بغض آخرین قرارم

 

C D

که هنوز در انتظارم

 

Bm C

برسی به داد این شب ها

 

… تو همانی که رگ خواب