ریتم 6/8 شاد

Bm F#m

در پی چشمت شهر به شهر خانه به خانه

F#m Bm

شدم روانه

Bm F#m

گل عشقم را چیدی دانه به دانه

F#m Bm

چه عاشقانه

C#m D F#m

آرام آرام آتش به دلم زدی

F#m Bm C#m

بنشین که خوش آمدی رویای من

C#m D F#m

این تو این جان من شوق چشمان من

F#m Bm C#m

عاشق ها میکشی زیبای من

Bm F#m E F#m

در پی چشمت شهر به شهر خانه به خانه

F#m Bm

شدم روانه

Bm A F#m

گل عشقم را چیدی دانه به دانه

F#m Bm

چه عاشقانه

D C#m A F#m

مثل تو دنیا ندیده فصل عشق ما رسیده

D Bm D

رو نمایان کردی و یک شهر دستش را بریده

Bm C#m D

کفرمو دینم تو هستی هرچه میبینمم تو هستی

F#m Bm D

بیستون ها میکنم من چون که شیرینم تو هستی

Bm F#m

در پی چشمت شهر به شهر خانه به خانه

F#m Bm

شدم روانه

Bm A F#m

گل عشقم را چیدی دانه به دانه

F#m Bm

چه عاشقانه

F#m D E F#m

من تو را راحت نیاوردم به دست ای جان

F#m D F#m

بعد عمری بر دلت مهرم نشست ای جان

Bm C#m D E

جز تو در قلبم دگر عشقی ندارم من

F#m Bm C#m D

غم شود پیدا مگر من می گذارم من

C#m D F#m

آرام آرام آتش به دلم زدی

F#m Bm C#m

بنشین که خوش آمدی رویای من

C#m D F#m

این تو این جان من شوق چشمان من

F#m Bm C#m

عاشق ها میکشی زیبای من