Bm

بعد از تو هیچ ماند از

Em C

قلبم برای من

C Bm

بغضم حریف گریه هایم

C

نیست خدای من

Am

این گریه ها یعنی

Bm

شروع ماجرای من

Bm

چشم رقیبان خورده بر

G C

دارو ندار من

C Bm

نوش شما تنها دلیل انتظار من

Bm Am

دیوانگی دیگر نمی آید به کار من

Bm Em

عاشق شدم عاشق چرا

C D

از دور میبینم تو را

Bm C Am

وای از این درد دوری

Am Em

ماندم در آغوش غم

G D

در دل تو جا ماندی فقط

Bm Am C

اما هنوز غرق غروری

Bm Em

شهزاده ی نامهربان

Bm Em

قلب مرا شکستی

Bm Em

تیر گذشته از کمان

Bm G C

دردانه که هستی

Bm Em

شهزاده ی نامهربان

Bm Em

قلب مرا شکستی

Bm Em

تیر گذشته از کمان

Bm G C

دردانه که هستی

Bm Em

ای عشق خرابم کرده ای

C G

آخر تو را تا کی کنم

D Am

باور نمـــــیبینی

Em Am

مگر دلم گرفته

C D

ایــــــــــــــــن شهر مرا

G D

دیوانه میخواند

Am Bm C

کجایی دل نمیداند

Em Am D

که دنیای مرا ماتم گرفته

Em Am D

نمیبینی مگر دلم گرفته

Bm Em

شهزاده ی نامهربان

Bm Em

قلب مرا شکستی

Bm Em

تیر گذشته از کمان

Bm G C

دردانه که هستی

Bm Em

شهزاده ی نامهربان

Bm Em

قلب مرا شکستی

Bm Em

تیر گذشته از کمان

Bm G C

دردانه که هستی

Bm Em

شهزاده ی نامهربان

Bm Em

قلب مرا شکستی

Bm Em

تیر گذشته از کمان

Bm G C

دردانه که هستی

Bm Em

شهزاده ی نامهربان

Bm Em

قلب مرا شکستی

Bm Em

تیر گذشته از کمان

Bm G C

دردانه که هستی