ریتم 6/8 سنگین

دکلمه اول این اهنگم قشنگه

ملودی این اهنگ ساده هست و قشنگ اونم یاد بگیرید

 

C#m G#7 C#m

تا بهار دلنشین، آمده سوی چمن

C#m G#7 C#m

ای بهار آرزو بر سرم سایه فکن

G#7 E G#7 F#m

چون نسیم نوبهار بر آشیانم کن گذر

C#m G#7 C#m

تا که گلباران شود کلبه ی ویران من

C#m F#m C#m

تا بهار زندگی آمد بیا آرام جان

G#7 E B F#m

تا نسیم از سوی گل آمد بیا دامن کشان

G#7 F#m C#m

چون سِپندم بر سر، آتش نشان بنشین دمی

C#m G#7 A G#7 A

چون سرشکم در کنار، بنشین نشان سوز نهان

C#m G#7 C#m

تا بهار دلنشین، آمده سوی چمن

C#m G#7 C#m

ای بهار آرزو بر سرم سایه فکن

G#7 E G#7 F#m

چون نسیم نوبهار بر آشیانم کن گذر

C#m G#7 C#m

تا که گلباران شود کلبه ی ویران من

G#7 F#m C#m

بازآ ببین در حیرتم، بشکن سکوت خلوتم

C#m G#7 A G#7 A

چون لاله ی تنها ببین، بر چهره داغ حسرتم

G#7 F#m C#m

ای روی تو آیینه ام، عشقت غمِ دیرینه ام

C#m G#7 A G#7 A

بازآ چو گل در این بهار، سر را بِنِه بر سینه ام

C#m G#7 C#m

تا بهار دلنشین، آمده سوی چمن

C#m G#7 C#m

ای بهار آرزو بر سرم سایه فکن

G#7 E G#7 F#m

چون نسیم نوبهار بر آشیانم کن گذر

C#m G#7 C#m

تا که گلباران شود کلبه ی ویران من