Gm

  گریه های تو واسه من دیگه هیچ رنگی نداره

  F

   نمیخوام با من بمونی برو از روزگارم

  #Gm   D#          Dm              F                                                D

  دیگه هیچ جایی نداری توی این قلب شکسته زندگی با تو محاله

  Gm

  تو همونی که میگفتی زندگی با من خیلی قشنگه

  F

   نمیدونسم که حرفات همش از روی نیرنگه

  #Gm   D#        Dm                 F                                    D

  حالا اینو میدونم گر چه حالا خیلی دیره زندگی با تو محاله

  D#                                                     F                                             Gm

  طعنه شنیدم از همه که تو وفا نداری دارم تو چشات میبینم میخوای که جا بذاری

                                                Gm                                          Dm        F

  منم یکی مثه همه تو قلب تو شلوغه گریه نکن که گریه هات برای من دروغه