ریتم 6/8 سنگین

Em     F                   G               Am             Em

گلنار گلنار، کجایی که از غمت ناله می‌کند عاشق وفادار؟

Em     F     G                        Em          F                  Am

گلنار، گلنار، کجایی که بی تو شد دل اسیر غم، دیده‌ام گهر‌بار؟

Em      F              G                 Am             Em

گلناز، گلنار، دمی اولین شب آشنایی و عشق ما به یاد آر

Em     F     G                        Em             F                  Am

گلنار، گلنار، در آن شب تو بودی و عشق و عشرت و آرزوی بسیار

Em   F  G          F            Em               Am

چه دیدی از من، حبیبم گلنار،که دادی آخر، فریبم گلنار؟

Em   F  G               F                  Em           Am

نیابی ای کاش، نصیب از گردون،که شد ناکامی، نصیبم گلنار

Em       F      Am                Em       F    Am             Em

بود مرا در دل شب تار، آرزوی دیدار   تا به کی پریشان؟ تا به کی گرفتار

Em      F    G            Am                    Em          Am           E7      Em

یا مده مرا وعده‌ی وفا، راز خود نگه دار  یا به روی من خنده ها بزن، قلب من به دست آر

Em   F      G      F            Em               Am

چه دیدی از من، حبیبم گلنار،که دادی آخر، فریبم گلنار؟

Em   F      G         F                  Em           Am

نیابی ای کاش، نصیب از گردون،که شد ناکامی، نصیبم گلنار

Em       F    G         F                          Em                                    Am

نشدی عاشق، نشدی عاشق، زکجا دانی..چه کشد هر شب، دل من گلنار؟

Em   F    G    F                    Em                                           Am

لب خود بگشا، لب خود بگشا، به سخن گلنار ..دل زارم را، مشکن گلنار