با سلام

موسیقی طبیعت و کل دنیا تشکیل شده از هفت نت که این ها به ترتیب از بم به زیر به صورت (دو-ر-می-فا-سل-لا-سی) می باشند .

و بر روی پیانو این نت ها هفتو نیم بار تکرار شده اند و روی گیتار سه و نیم بار

این نت ها هر کدام دارای یک حرف لاتین می باشند که به صورت زیر می باشد

دو=c        

ر=d

می=e

فا=f

سل=g

لا=a

سی=b

فاصله هر کدام از این نت ها یک پرده می باشد ... ولی فاصله بین دو نت (می - فا)و (سی-دو) نیم پرده می باشد

هر پرده تشکیل شده از دو فرت گیتار و فاصله هر فرت بر روی دسته گیتار نیم پرده می باشد

و سیم های گیتار بر اساس هفت نت طبیعت به ترتیب از بالا به پایین به صورت زیر می باشد

می-لا-ر-سل-سی-می

که به صورت رمز (ملارسول سیمی) می تونید این رو به خاطر بسپارید

و اگر جای هر نت رو بخواید پیدا کنید از طریق این نت ها و فاصله های پرده و نیم پرده میتونید پیدا کنید و تشخیص بدید